Day

20 października, 2021

Umowy prawnoautorskie w zamówieniach publicznych – jakie są i jakich potrzebujemy?

W zamówieniach publicznych często spotyka się postanowienia umowne dotyczące praw autorskich. Jednak najczęściej występujące podejście zamawiających zakłada przeniesienie autorskich praw majątkowych w jak najszerszym zakresie. Często jednak to licencja byłaby lepszym rozwiązaniem.
Read More