Day

16 marca, 2022

Elektromobilność w zamówieniach publicznych – w jaki sposób zamawiający oraz wykonawca powinni wypełnić obowiązki nałożone ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz których zamawiających obowiązki te dotyczą

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie 22 lutego 2018 roku. Co prawda częściowo, a niektóre jej przepisy nadal oczekują na nabranie mocy obowiązującej w pełni, niemniej jednak wciąż wywołuje ona kontrowersje i wątpliwości. Istnieje obawa przed jej stosowaniem przez zamawiających którzy jej stosować nie muszą, a czasem istnieje niewiedza o jej istnieniu...
Read More