Day

1 sierpnia, 2022

Czy gminy mogą zmniejszyć swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów?

Mecenas Wojciech Michalec kontynuuje temat o podwykonawstwie w robotach budowlanych według Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego w najnowszym numerze Monitora Zamówień Publicznych.
Read More