Tag

UE

Nowe rozporządzenie wykonawcze Unii Europejskiej ws. e-formularzy

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303 z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780.
Read More

Zrównoważone Zamówienia Publiczne 2030 i 2050

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały konkluzje w sprawie rozwoju Zrównoważonych zamówień publicznych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej.
Read More
(fot. Pixabay)

Zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach

W związku z agresją Rosji na Ukrainę tworzone są przez UE pakiety sankcji gospodarczych i indywidualnych, mających na celu zmuszenie Rosji do zaprzestania napaści. W ramach piątego unijnego pakietu sankcji przewidziano obowiązujący od 9 kwietnia 2022 r. ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych przez państwa członkowskie. W odniesieniu do umów zawartych...
Read More

Definicja zamówienia publicznego na innowacje

W dzisiejszej aktualności przedstawiamy definicję niezwykle interesującego aspektu tworzącego nowoczesne Prawo Zamówień Publicznych, jakim jest Zamówienie publiczne na innowacje. Komisja Europejska wydała Zawiadomienie – Wytyczne dotyczące zamówień publicznych na innowacje (C(2021) 4320 final), w którym zdefiniowała zamówienia publiczne na innowacje. Są to wszystkie zamówienia, które posiadają co najmniej jedną z poniższych właściwości: zakup procesu opracowywania...
Read More