Wyrok z dnia 7 września 2021 r. w sprawie C-927/19 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

W dniu 7 września 2021 r. zapadł w TSUE wyrok w sprawie z wniosku Litewskiego sądu. Cala liczba pytań wyniosła łącznie: 11.

Drugie pytanie dotyczyło kwestii, czy na podstawie art. 58 ust. 3 w związku z art. 60 ust. 3 dyrektywy 2014/24, w przypadku gdy instytucja zamawiająca postawiła wymóg osiągnięcia określonego minimalnego obrotu w obszarze objętym danym zamówieniem publicznym, wykonawca w celu udowodnienia swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej może powoływać się na dochody uzyskane przez tymczasowe konsorcjum przedsiębiorstw, do którego należał, wyłącznie wtedy, gdy w ramach konkretnego zamówienia publicznego miał on rzeczywisty wkład w działalność tego konsorcjum analogiczną do działalności stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego wykonawca ten zamierza udowodnić swoją sytuację ekonomiczną i finansową. 


W odpowiedzi na pytanie Trybunał wskazał, iż jeżeli instytucja zamawiająca nałożyła wyłącznie wymóg dotyczący określonego minimalnego rocznego obrotu, nie wymagając, by ten określony minimalny obrót został osiągnięty w obszarze objętym zamówieniem, nie ma przeciwwskazań, aby wykonawca mógł powołać się na kapitał uzyskany przez tymczasowe konsorcjum (do którego należał). Dodatkowo nawet w przypadku w którym w ramach konkretnego zamówienia publicznego dany wykonawca nie miał rzeczywistego wkładu w działalność tego konsorcjum analogiczną do działalności stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego może on powołać się na te dochody.
W sytuacji, gdy instytucja zamawiająca postawiła wymóg, by ów określony minimalny obrót został osiągnięty w obszarze objętym zamówieniem, wówczas wymóg ten musi wykazywać sytuacje ekonomiczną i finansową wykonawców oraz przyczynienie się ich do wykazania ich zdolności technicznych i zawodowych.


W takim przypadku sytuacja ekonomiczna i finansowa danego wykonawcy jest cechą właściwą i wyłączną. W takim przypadku wykonawca może powoływać się w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dochody uzyskane przez tymczasowe konsorcjum przedsiębiorstw, do którego należał, jeżeli miał on rzeczywisty wkład w działalność tego konsorcjum.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x