W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (20 czerwca 2022 r.) opublikowane zostały konkluzje w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. Konkluzje te połączone są z dokumentem pt. „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”. Konkluzje te są ważnym elementem przy realizacji wspólnych celów i do podejmowania działań na rzecz wprowadzenia aspektów zrównoważonego rozwoju do zamówień publicznych. Najważniejszymi postulatami są m.in. przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dążenie do neutralności klimatycznej, ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, walka ze zmianą klimatu, zrównoważone rolnictwo i system żywnościowy, a także bezpieczne, zrównoważone i niskoemisyjne: energia, budynki i mobilność.

Europa 2030 zakłada:

  • równość i dobrostan, ograniczanie ubóstwa i włączenie społeczne,
  • inkluzywne i zrównoważone ożywienie gospodarcze, stabilność i wzrost,
  • ochronę środowiska poprzez wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu,
  • cyfrową transformację.

Pełny tekst konkluzji można znaleźć na stronie Publications Office (europa.eu)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x