W dniach 14-17 października br. miała miejsce przerwa techniczna w funkcjonowaniu Platformy e-Zamówienia, o czym informowaliśmy w poprzedniej aktualności. Przerwa w dostępności do portalu miała związek z wdrożeniem Modułu składania ofert i wniosków, będącego jedną z kluczowych funkcji Platformy e-Zamówienia.

Moduł składania ofert i wniosków, dostępny od 18 października 2021 r. umożliwi pełne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą Platformy. Urząd Zamówień Publicznych, będąc świadomym konieczności przystosowania się Zamawiających do sposobu funkcjonowania Platformy oraz chcąc ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem tak istotnego elementu Platformy, przewidział dla Zamawiających pilotaż.

Polega on na prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków (MOW). Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Pozwoli to zweryfikować działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających.

Zgłoszenia do udziału w pilotażu przyjmowane były za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 17 września 2021 r., a chęć dołączenia do pilotażowego programu spotkało się z dużym zainteresowaniem zamawiających.

Konieczne w tym miejscu wydaje się podkreślenie faktu, iż przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy będzie działaniem pociągającym za sobą wszelkie skutki wynikające z przepisów Prawa zamówień publicznych.

Rozpoczęcie pilotażu nastąpi 18 października 2021 r., tuż po wdrożeniu produkcyjnym Modułu MOW na Platformie e-Zamówienia. Już niebawem zatem będziemy w stanie uzyskać informację zwrotną o działaniu nowego modułu, a zebrana w ten sposób wiedza pozwoli na zweryfikowanie działania narzędzia pod względem funkcjonalnym i ergonomicznym, a wnioski z pilotażu posłużą do jego udoskonalenia przed udostępnieniem dla wszystkich zamawiających.

Z niecierpliwością czekamy nie tylko na efekty wprowadzenia nowego modułu MOW, ale i na kolejne nowości Platformy, jako że w zadaniach, jakie postawił przed sobą Urząd Zamówień Publicznych, widnieją kolejne projekty.

Należą do nich będące w przygotowaniu:

  1. Moduł Ogłoszeń w zakresie ogłoszeń unijnych (TED) + eSender oraz Moduł Monitorowania i Analiz – Sprawozdanie roczne (planowane wdrożenie w IV kwartale 2021).
  2. Moduł Monitorowania i Analiz – pozostałe (planowana inicjacja modułu w I kwartale 2022).
  3. Stabilizacja po odbiorze wszystkich produktów i Odbiór Końcowy Platformy (II kwartał 2022).
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x