Day

25 października, 2021

Niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11.06.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1343/21 wskazała, że niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania a dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym.
Read More