Day

6 grudnia, 2021

Rekord orzeczniczy Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Hubert Nowak wydał komunikat informujący o rekordowym roku Krajowej Izby Odwoławczej pod względem liczby rozpatrzonych odwołań.
Read More