Day

27 czerwca, 2022

Skutki nałożenia sankcji na wykonawcę

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w stosunku do szeregu podmiotów, prowadzących działalność w Polsce, wydane zostały decyzje ministra SWiA w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Read More