Nowe rozporządzenie wykonawcze Unii Europejskiej ws. e-formularzy

W dniu 15 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2303
z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1780 ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 1, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych
i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 traci moc ze skutkiem od dnia 14 listopada 2022 r. Natomiast od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 24 października 2023 r. do publikacji ogłoszeń
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stosować można zarówno formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/2303, jak i formularze ustanowione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/1986.

Polska wersja rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/2303 dostępna jest pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2303&qid=1671100966865&from=EN

JM

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x