Day

17 września, 2021
(fot. Pixabay)

Zmiany w ustawie PZP

W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...
Read More