Day

11 października, 2021

Kryteria oceny ofert nie muszą umożliwiać wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdemu z wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. (sygn. akt KIO 2201/21) stwierdziła, iż zamawiający nie musi konstruować kryteriów oceny ofert w ten sposób, aby spełniać oczekiwania każdego z wykonawców.
Read More