Kryteria oceny ofert nie muszą umożliwiać wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdemu z wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. (sygn. akt KIO 2201/21) stwierdziła, iż zamawiający nie musi konstruować kryteriów oceny ofert w ten sposób, aby spełniać oczekiwania każdego z wykonawców.

Jest on zobligowany do zastosowania się do art. 241 ustawy Pzp, który w ust. 1 stanowi, iż kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Natomiast wedle ust. 2, związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje w sytuacji, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią przedmiot zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia. Stosownie do ust. 3 przytoczonego przepisu, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Zamawiający będący podmiotem publicznym może również uwzględniać cele społeczne w procedurze udzielania zamówienia, pod warunkiem że są one związanie z przedmiotem zamówienia. Wymóg związania kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia oznacza, iż zamawiający nie może stosować dowolnych kryteriów, a takie, które dotyczą określonej usługi, dostawy bądź roboty budowlanej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x