Day

3 listopada, 2021

Reguły wnoszenia wadium w formie niepieniężnej przez konsorcjum

Sposób wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi odwieczny problem w zamówieniach publicznych. Sytuacja ta nie była uregulowana w ustawie PZP z 2004 roku, a rozbieżne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych powodowało stałą niepewność prawa. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy nie zakończył sporu, a ustawodawca nie wprowadził żadnych jednoznacznych...
Read More