Day

22 listopada, 2021
(fot. Pixabay)

Zmiany w ustawie PZP oraz ustawie o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Również od tego dnia jednostki sektora finansów publicznych obowiązane są rejestrować zawierane umowy (poczynając od wartości 500 złotych), które będą uwidocznione w publicznym rejestrze, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2022 r.
Read More