Na początku 2022 roku wprowadzono kilka istotnych zmian w prawie zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2022 r. do katalogu przestępstw będących podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania, dodano te, o których mowa w art. art. 54 ust. 1–4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków oraz w art. 47 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Od nowego roku weszły również w życie cztery rozporządzenia wykonawcze, o których wspominaliśmy już w jednym z wcześniejszych wpisów. W dniu 20 stycznia 2022 r. z ustawy PZP zniknął ustęp 2 w art. 12 stanowiący, iż zamawiający może samodzielnie zdecydować, czy stosować ustawę PZP do realizowania zamówień dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z ustawy PZP uchylony został art. 15, zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia w przedmiocie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Podstawą prawną, która unormuje tryb zakupu sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, będzie bezpośrednio art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Od 1 lipca 2022 r. podmioty należące do jednostek sektora finansów publicznych będą zobowiązane wprowadzać informacje o zawartych umowach do rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów Publicznych. Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Finansów Publicznych, ale dane do niego będą wprowadzane przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych.

Zmiany przedstawiliśmy na łamach Profesjonalnych Przetargów już w listopadzie 2021 r.: https://profesjonalneprzetargi.pl/2021/11/22/zmiany-w-ustawie-pzp-oraz-ustawie-o-finansach-publicznych/.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x