W dniu 30 czerwca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (IZM).

Unijne rozporządzenie IZM ustanawia ofensywne narzędzia polityki handlowej Unii Europejskiej, których celem będzie przekonanie partnerów handlowych UE do otwarcia rynków zamówień dla unijnych przedsiębiorstw. IZM zapewnia UE instrumenty dźwigni w negocjacjach z państwami trzecimi w sprawie otwarcia rynków zamówień, dzięki czemu możliwe będzie:

– zwiększenie udziału przedsiębiorstw z UE w zamówieniach publicznych w państwach trzecich;

– uczynienie warunków konkurencji w zamówieniach bardziej sprawiedliwymi.

Ponadto stosowanie IZM nie wpłynie na istniejące zobowiązania UE wobec krajów trzecich
– w tym Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) i dwustronne umowy handlowe.

Rozporządzenie ustanawia procedury identyfikowania i badania barier w dostępie do zamówień państw trzecich oraz negocjacji z państwami trzecimi w celu eliminacji takich barier, a także podstawę prawną, zasady i procedury przyjmowania przez Komisję środków ograniczających dostęp do zamówień UE w razie niepowodzenia negocjacji, w drodze aktów wykonawczych KE, do których stosowania w procedurach udzielania zamówień publicznych zostaną zobowiązani zamawiający państw członkowskich UE. Inne istniejące instrumenty UE nadal mają zastosowanie do regulowania dostępu do rynku zamówień UE.

Etapy procedury prowadzonej przez Komisję ws. przyjęcia środka IZM:

1. Dochodzenie wszczynane na wniosek zainteresowanej strony;

2. Konsultacje z państwem trzecim w sprawie zniesienia środków ograniczających lub praktyk dotyczących wzajemnego dostępu na rynkach zamówień;

3. Przyjęcie aktu wykonawczego (środek IZM) – w postaci korekty punktacji oferty (SAM) do 50% (w razie jedynego kryterium ceny w podwójnej wysokości) lub wykluczenie do zastosowania przez właściwe instytucje i podmioty zamawiające.

Środki IZM nie będą dotyczyć zamówień o wartości nieprzekraczającej progów określonych w rozporządzeniu, tj. 15 000 000 euro – zamówień na roboty budowlane i koncesje oraz 5 000 000 euro – zamówień na towary i usługi oraz oferentów z państw najsłabiej rozwiniętych.

Źródło: www.gov.pl/web/ uzp

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x