Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa

Główny Urząd Statystyczny, na podstawie opublikowanej w grudniu publikacji poświęconej klauzulom waloryzacyjnym w sektorze budownictwa, opracował, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kalkulator służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu jednowskaźnikowej klauzuli zawartej w opracowaniu.

Opracowanie „Klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa” jest efektem działania grupy roboczej,
w której obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli się reprezentanci branżowych zrzeszeń sektora budownictwa, a także zamawiający zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego.

Zgodnie z zaproponowanymi w dokumencie postanowieniami umownymi dotyczącymi waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy przy jednym wskaźniku, waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (dla jednej z pozycji) publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

Kalkulator ma przed wszystkim ułatwić wyliczanie należnej kwoty waloryzacji wynagrodzenia. Wystarczy wprowadzić kilka podstawowych parametrów, a więc:

  • Pozycja wyszczególniona w ramach wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 
  • Wartość stałego współczynnika obrazującą część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany);
  • miesiąc i rok początkowy;
  • miesiąc i rok końcowy;
  • wartość kontraktu.

Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie wylicza wartość kontraktu
z uwzględnieniem waloryzacji. Urząd Zamówień Publicznych poinformował również o pracach trwających nad drugim kalkulatorem, który uwzględniać będzie koszyki waloryzacyjne.

Link do kalkulatora opublikowany jest na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

JM

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x