Nowe moduły szkoleniowe na platformie e-learningowej

Platforma e-learningowa znajdująca się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych została uzupełniona o kolejne moduły. W zakresie dokonanej aktualizacji dodane zostały moduły poświęcone następującym zagadnieniom Prawa zamówień publicznych:

  • Dialog konkurencyjny
  • Negocjacje bez ogłoszenia
  • Negocjacje z ogłoszeniem
  • Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
  • Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • Przetarg nieograniczony i ograniczony
  • Tryb podstawowy udzielenia zamówienia
  • Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Każdy z modułów szkoleniowych składa się z rozdziałów i lekcji. Na zakończenie modułu została przewidziana możliwość podejścia do testu podsumowującego. W przypadku uzyskania zaliczenia będzie można uzyskać certyfikat informujący o ukończonym kursie.

Materiały e-learningowe zostały przygotowane w ramach Projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Link do materiałów szkoleniowych udostępniony jest na stronie internetowej www.uzp.gov.pl.

JM

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x