Tag

UZP

Pakiet dobrych praktyk w zakresie społecznych i środowiskowych kryteriów oceny ofert

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 6 lutego 2023 r. opublikował pakiet dobrych praktyk w zakresie kryteriów oceny ofert.
Read More

Udzielanie zamówień publicznych na urządzenia drukujące, wielofunkcyjne, mobilne oraz systemy digital signage

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał w zeszłym tygodniu Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage. Rekomendacje powstały w ramach grupy roboczej dot. zamówień publicznych na sprzęt komputerowy.
Read More

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).
Read More

Opinia Prezesa UZP w sprawie zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej

W związku z wejściem w życie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku , która określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano opinię Prezesa.
Read More

Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych o Platformie e-Zamówienia

Urząd Zamówień Publicznych organizuje w 20.10.2022 r. konferencję online z panelem szkoleniowym dedykowaną Platformie e-Zamówienia.
Read More

We wrześniu rusza kolejny cykl wydarzeń szkoleniowo-naukowych Urzędu Zamówień Publicznych

Już w dniach 8-9 września 2022 r. odbędzie się pierwsze po przerwie wakacyjnej wydarzenie szkoleniowo-naukowe Urzędu Zamówień Publicznych. W tych dniach odbędzie się szkolenie dwudniowe online dotyczące regulacji Prawa zamówień publicznych.
Read More

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przyjęte przez Radę Ministrów

W dniu 03.08.2022 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.
Read More

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2021 rok

Sprawozdanie Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych za 2021 rok.
Read More

Publikacja przykładowych wzorów oświadczeń uwzględniających regulacje sankcyjne na stronie internetowej UZP

W związku z wdrożeniem w życie regulacji sankcyjnych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń, które odtąd składane będą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp, uwzględniających regulacje tzw. „Ustawy i rozporządzenia sankcyjnych”.
Read More

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych
zamówień publicznych

Urząd zamówień publicznych poinformował o opublikowaniu „Raportu z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku”. Raport ten został przygotowany przez Bluehill Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
Read More
1 2