Day

16 czerwca, 2023

Dopuszczalność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w celu ochrony zdrowia i życia

Ustawa - Prawo zamówień publicznych w regulacji zawartej w przepisie art. 214 ust. 1 reguluje przesłanki związane z możliwością udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki.
Read More