Tag

art. 121 pzp

Pojęcie „kluczowego zadania” użyte w art. 121 pkt 1 PZP nie może być wykładane dowolnie

Zamawiający w postępowaniu nie może stawiać wymagań ponad swe obiektywnie uzasadnione potrzeby. Jak zostało wskazane: "Za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego szczególnego elementu,...
Read More