Day

22 września, 2021

Pojęcie „kluczowego zadania” użyte w art. 121 pkt 1 PZP nie może być wykładane dowolnie

Zamawiający w postępowaniu nie może stawiać wymagań ponad swe obiektywnie uzasadnione potrzeby. Jak zostało wskazane: "Za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego szczególnego elementu,...
Read More
(fot. pixabay)

Modyfikacja umowy w świetle nowego PZP

W prawie zamówień publicznych możemy zauważyć pewien podział na zmiany niedopuszczalne i dopuszczalne.​ Zasady dotyczące dokonywania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 454 oraz art. 455 PZP.​ Zasady te zostały wypracowane przez orzecznictwo TSUE zanim po raz pierwszy przybrały postać norm prawnych ujętych w dyrektywach. Obecne regulacje zmian umowy, zawarte w...
Read More