Pojęcie „kluczowego zadania” użyte w art. 121 pkt 1 PZP nie może być wykładane dowolnie

Odwołujący wniósł zarzut naruszenia art. 121 pkt 1 PrZamPubl w związku z art. 118 ust. 1, art. 462 ust. 1 oraz art. 16 pkt 1 PrZamPubl przez nieuzasadnione zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, które to zastrzeżenie utrudnia uczciwą konkurencję i bezzasadnie zawęża krąg potencjalnych wykonawców, mogących złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub którzy mogliby uczestniczyć w inny sposób w postępowaniu. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2021 r. (sygn. akt KIO 1381/21) Izba uznała, iż realizacja przez zamawiającego uprawnienia wynikającego z art. 121 pkt 1 Prawa zamówień publicznych ogranicza prawo wykonawcy do powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz do posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w postępowaniu nie może stawiać wymagań ponad swe obiektywnie uzasadnione potrzeby. Jak zostało wskazane: „Za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego szczególnego elementu, a w następstwie również całego przedmiotu zamówienia, z należytą starannością (por. wyrok KIO z 27 maja 2019 r., sygn. akt KIO 867/19 oraz z 21 września 2021 r., sygn. akt KIO 1837/17).”

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x