Day

31 lipca, 2021

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wyłonienie podmiotu, który zajmie się jego realizacją spośród wielu zainteresowanych.
Read More