Day

6 października, 2021

Klauzule abuzywne w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Aktualna ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera wiele nowych rozwiązań oraz modyfikacji dotychczas znanych instytucji prawnych. Jedną z nich jest regulacja dotycząca niedozwolonych treści umownych tzw. klauzul abuzywnych. Nowa ustawa poświęca zdecydowanie więcej uwagi materii umów w sprawach zamówień. Zamknięty katalog klauzul abuzywnych mieści się w art. 433 PZP. Przepis ten jest kierowany do zamawiających i...
Read More