W dzisiejszej aktualności przedstawiamy definicję niezwykle interesującego aspektu tworzącego nowoczesne Prawo Zamówień Publicznych, jakim jest Zamówienie publiczne na innowacje.

Komisja Europejska wydała Zawiadomienie – Wytyczne dotyczące zamówień publicznych na innowacje (C(2021) 4320 final), w którym zdefiniowała zamówienia publiczne na innowacje. Są to wszystkie zamówienia, które posiadają co najmniej jedną z poniższych właściwości:

  1. zakup procesu opracowywania innowacyjnych rozwiązań – usługi badawcze i rozwojowe – wraz z (częściowymi) rezultatami;
  2. zakup wyników innowacji.

Pierwsza przesłanka polega na tym, że publiczny nabywca pozyskuje usługi badawcze i rozwojowe, które zapewniają możliwość opracowywania produktów, usług lub procesów, których jeszcze nie ma na rynku – nie istnieją. Nabywca określa swoje wymaganie w ten sposób, aby zachęcić przedsiębiorstwa oraz badaczy do opracowania innowacyjnych produktów, usług lub procesów, które umożliwią zaspokojenie określonych przez nabywcę publicznego potrzeb.

Drugi przypadek to sytuacja, w której nabywca publiczny nie pozyskuje gotowego produktu jako pierwszy, a występuje w charakterze pierwszego użytkownika. Dokonuje on tym samym zakupu produktu, usługi lub procesu, który istnieje na rynku od niedawna, a którego to charakter jest zdecydowanie nowatorski.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej posiada zastrzeżenie:

Celem niniejszego zawiadomienia jest dostarczenie praktycznych wytycznych w zakresie zamówień publicznych na innowacje. Nie jest ono prawnie wiążące. Choć niniejsze zawiadomienie odnosi się niekiedy do przepisów UE, jego celem nie jest rozszerzenie ani ograniczenie praw i obowiązków ustanowionych w tych przepisach. W zakresie, w jakim zawiadomienie można by uznać za stanowiące wykładnię przepisów UE, należy podkreślić, że dokonywanie prawnie wiążącej wykładni prawa Unii stanowi wyłączną kompetencję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x