Tag

modyfikacja umowy o zamówienie publiczne
(fot. pixabay)

Modyfikacja umowy w świetle nowego PZP

W prawie zamówień publicznych możemy zauważyć pewien podział na zmiany niedopuszczalne i dopuszczalne.​ Zasady dotyczące dokonywania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w art. 454 oraz art. 455 PZP.​ Zasady te zostały wypracowane przez orzecznictwo TSUE zanim po raz pierwszy przybrały postać norm prawnych ujętych w dyrektywach. Obecne regulacje zmian umowy, zawarte w...
Read More