Aktualności

27
cze

Skutki nałożenia sankcji na wykonawcę

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w stosunku do szeregu podmiotów, prowadzących działalność w Polsce, wydane zostały decyzje ministra SWiA w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Czytaj więcej
20
cze

Videochat dla przedsiębiorców

Dziś ostatni dzień, by zapisać się na videochat organizowany przez Urząd Zamówień Publicznych.
Czytaj więcej
13
cze

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 kwietnia 2022 r. (sygn. akt KIO 971/22) – związanie Izby treścią oświadczenia o cofnięciu odwołania

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Krajowa Izby Odwoławczej wydała postanowienie, w którym umorzyła postępowanie odwoławcze. W przedmiotowej sprawie wykonawca wniósł odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie, w toku postępowania odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania. Oświadczenie te zostało złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania...
Czytaj więcej
06
cze

Udostępnienie usługi e-Sendera na Platformie e-Zamówienia

W dniu 8 maja 2022 r. Urząd Zamówień Publicznych w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej poinformował, że na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa e-Sendera, która funkcjonuje w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożenie usługi umożliwia przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia.
Czytaj więcej
30
maj

Publikacja przykładowych wzorów oświadczeń uwzględniających regulacje sankcyjne na stronie internetowej UZP

W związku z wdrożeniem w życie regulacji sankcyjnych, Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń, które odtąd składane będą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 i ust. 5 Pzp, uwzględniających regulacje tzw. „Ustawy i rozporządzenia sankcyjnych”.
Czytaj więcej
23
maj

Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych
zamówień publicznych

Urząd zamówień publicznych poinformował o opublikowaniu „Raportu z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku”. Raport ten został przygotowany przez Bluehill Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 9