Na nowych stronach Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się opinia Prezesa UZP, wydana w odpowiedzi na pojawiający się w orzecznictwie KIO problem z ustaleniem, czy gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa), w której treści zastrzeżono, że termin obowiązywania gwarancji jest równy terminowi związania ofertą (oba terminy upływają w tym samym dniu – a zatem gwarancja jest ważna do ostatniego dnia terminu związania ofertą) oraz równocześnie zastrzeżono, że Zamawiający może zgłosić żądanie wypłaty z tejże gwarancji wyłącznie do upływu terminu ważności gwarancji jest prawidłowa czy nie.

Prezes UZP stwierdził, że taka gwarancja jest prawidłowa (jakkolwiek Zamawiający może mieć problem ze zgłoszeniem swojego żądania, jeśli okoliczności zobowiązujące (uprawniające) do zatrzymania wadium pojawią się w ostatnim dniu terminu związania ofertą (czyli jednocześnie ostatnim dniu ważności gwarancji wadialnej oraz ostatnim dniu na zgłoszenie żądania wypłaty z gwarancji).

Pełna treść opinii Prezesa UZP dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/uzp/opinia-prezesa-uzp-dotyczaca-gwarancji-wadialnej

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x