Aktualności

20
gru

II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie udostępnił II już tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne.
Czytaj więcej
13
gru

II etap pilotażu modułu składania ofert i wniosków

Drugi etap pilotażu produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków startuje od 1.01.2022 r.
Czytaj więcej
06
gru

Rekord orzeczniczy Krajowej Izby Odwoławczej

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Hubert Nowak wydał komunikat informujący o rekordowym roku Krajowej Izby Odwoławczej pod względem liczby rozpatrzonych odwołań.
Czytaj więcej
29
lis

Podział zamówienia publicznego na części

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wyniku kontroli doraźnej w przedmiocie udzielenia zamówień dotyczących realizacji inwestycji publicznej pn. "Budowa mostu w Plutach" bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” stwierdził naruszenie przez Zamawiającego art. 5b pkt 2,...
Czytaj więcej
(fot. Pixabay)
22
lis

Zmiany w ustawie PZP oraz ustawie o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Również od tego dnia jednostki sektora finansów publicznych obowiązane są rejestrować zawierane umowy (poczynając od wartości 500 złotych), które będą uwidocznione w publicznym rejestrze, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2022 r.
Czytaj więcej
15
lis

Wyrok z dnia 7 września 2021 r. w sprawie C-927/19 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

W dniu 7 września 2021 r. zapadł w TSUE wyrok w sprawie z wniosku Litewskiego sądu. Trybunał wskazał, iż  jeżeli instytucja zamawiająca nałożyła wyłącznie wymóg dotyczący określonego minimalnego rocznego obrotu, nie wymagając, by ten określony minimalny obrót został osiągnięty w obszarze objętym zamówieniem, nie ma przeciwwskazań, aby wykonawca mógł powołać się na kapitał uzyskany przez...
Czytaj więcej
1 8 9 10 11 12