Aktualności

08
lis

Odrzucenie oferty wykonawcy a wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 08.09.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2031/21 wskazała, że obecne brzmienie art. 224 ust. 6 ustawy, przy równoczesnym nadawaniu mu atrybutu stosowania go wprost do postępowań poniżej progów unijnych na podstawie art. 266 ustawy uprawnia do twierdzenia, że „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub...
Czytaj więcej
(fot. Pixabay)
01
lis

Zmiany ustawy PZP w styczniu 2022 roku

W ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym dokonano również zmian ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, co wpływa na Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, obniżony został próg wartości przedmiotu zamówienia ze 100 000 000 zł do 50 000 000 zł, który łączy się z obowiązkiem uzyskania przez podmioty reprezentujące Skarb...
Czytaj więcej
25
paź

Niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11.06.2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1343/21 wskazała, że niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia może stanowić podstawę unieważnienia postępowania a dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne także w obecnym stanie prawnym.
Czytaj więcej
18
paź

Wdrożenie produkcyjne Modułu składania ofert i wniosków (MOW)

Moduł składania ofert i wniosków, dostępny od 18 października 2021 r. umożliwi pełne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego za pomocą Platformy
Czytaj więcej
14
paź

Przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

W związku z wdrażaniem procedury odbiorowej modułu składania ofert i wniosków (MOW) stanowiącym jeden z najważniejszych elementów Platformy e-Zamówienia, Platforma będzie niedostępna od godz. 14.00 w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) do północy 17 października 2021 r. (niedziela).
Czytaj więcej
11
paź

Kryteria oceny ofert nie muszą umożliwiać wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdemu z wykonawców

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 12 sierpnia 2021 r. (sygn. akt KIO 2201/21) stwierdziła, iż zamawiający nie musi konstruować kryteriów oceny ofert w ten sposób, aby spełniać oczekiwania każdego z wykonawców.
Czytaj więcej
1 9 10 11 12