By

Profesjonalne Przetargi

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przyjęte przez Radę Ministrów

W dniu 03.08.2022 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2021 r.
Read More

Analiza zasadności zatrzymania wadium wykonawcy przez zamawiającego w przypadku niezłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niniejsza analiza poświęcona będzie studium praktycznego przypadku, w którym wykonawca, w przetargu nieograniczonym nie składa wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),...
Read More

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2021 rok

Sprawozdanie Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych za 2021 rok.
Read More

Czy gminy mogą zmniejszyć swoje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów?

Mecenas Wojciech Michalec kontynuuje temat o podwykonawstwie w robotach budowlanych według Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego w najnowszym numerze Monitora Zamówień Publicznych.
Read More

Waloryzacja w zamówieniach publicznych

Marta Zdunek w artykule dla PARP (Grupa PFR) o waloryzacji i klauzulach waloryzacyjnych w zamówieniach publicznych.
Read More

Przetargi według Prawa zamówień publicznych i według Kodeksu cywilnego (2)

Mecenas Wojciech Michalec kontynuuje temat o podwykonawstwie w robotach budowlanych według Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego w najnowszym numerze Monitora Zamówień Publicznych.
Read More

Nowa strona internetowa Urzędu Zamówień Publicznych

W dniu 1 lipca 2022 r. Urząd Zamówień Publicznych w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej poinformował, że od dnia 1 lipca 2022 r. wystartowała nowa strona internetowa Urzędu. Witryna jest już zatem dostępna od kilku tygodni pod adresem gov.pl/web/uzp.
Read More

Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Co do zasady, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Często jednak wykonawcy biorący udział w postępowaniu zainteresowani są utajnieniem dokumentów składanych wraz z ofertą lub w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień, chcąc je uchronić przed zapoznaniem się z nimi przez konkurencję. Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie dane, które wykonawca uważa za tajemnicę przedsiębiorstwa, rzeczywiście powinny...
Read More
(fot. pixabay)

Wdrożenie kolejnych ogłoszeń unijnych na Platformie e-Zamówienia

Na początku czerwca tego roku informowaliśmy Was, że na Platformie e-Zamówienia została wdrożona usługa eSendera, która funkcjonuje w ramach Modułu Ogłoszeń. Wdrożenie usługi umożliwiło przekazywanie do publikacji w TED ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy e-Zamówienia.
Read More

Konkluzje Rady w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (20 czerwca 2022 r.) opublikowane zostały konkluzje w sprawie rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej.
Read More
1 2 3 4 5 9